Cena miesięcznego abonamentu systemu Need4Sport

249zł netto + VAT

Wariant rekomendowany dla szkółek pływackich nie zawierający modułu dziennika treningowego.

399zł netto + VAT

Wariant rekomendowany dla profesjonalnych klubów pływackich, klubów pływackich MASTERS i innych klubów sportów wodnych.
Pełna funkcjonalność systemu.